Monday, March 24, 2014

Què volem ser?


Mireu aquest vídeo. Debateu amb els companys allò que us suggereix. Després, i de manera individual, haureu de contestar per escrit les preguntes següents:
  1. Què us suggereix el vídeo? 
  2. Realment és important guanyar molts diners per ser feliç?
  3. Creieu que quan un pensa què vol ser en un futur, ho decideix en termes econòmics?
  4. Com us veieu d'aquí a 10 anys?
  5. Coneixeu algú que realment treballa del que vol ser i és feliç? Explica una mica el cas i argumenta amb les teves paraules perquè creus que està content/a amb aquesta opció de vida.

Saturday, March 22, 2014

Pel.lícula: "The Blind Side"

La pel.lícula mostra com un jove afroamericà sense recursos, Michael Oher, és descobert per una família benestant americana que l'adopta i li dóna una vida digna, tot i els conflictes que això els planteja i els prejudicis de l'entorn en el que es mouen. 
El film reflexiona sobre els privilegis i mancances de les persones, que són determinades per l'entorn on han nascut. Després de visualitzar-la, hauràs de fer les activitats de l'enllaç.